Giriş Yap Kayıt Ol
Kurumsal | Firmalar Portalı

HİZMET SÖZLEŞMESİ

**HİZMET SÖZLEŞMESİ**

**1. Taraflar**

Bu Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta "Firmalar Portalı" olarak anılan, [Firmalar Portalı'nın işletme bilgileri ve iletişim bilgileri], (bundan böyle "Firmalar Portalı" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, "ÜYE" olarak adlandırılan, Üyelik Formu'nu eksiksiz dolduran, ([ÜYE'nin işletme bilgileri ve iletişim bilgileri], bundan böyle "ÜYE" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılır.

**2. Sözleşme Konusu**

2.1. Bu Sözleşme, ÜYE'nin Firmalar Portalı üzerinde ürün satışı yapmak üzere yer almasını ve Firmalar Portalı'nın bu hizmeti sunmasını düzenlemektedir.

2.2. ÜYE, Firmalar Portalı'na üye olabilmek için Üyelik Formu'nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı kabul eder. ÜYE, bu form üzerinde verdiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder.

**3. Üyelik ve Bilgi Güvenliği**

3.1. ÜYE, Firmalar Portalı'na üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Firmalar Portalı, ÜYE'nin verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etme hakkına sahiptir.

3.2. ÜYE, üyelik bilgilerini ve şifresini gizli tutmayı kabul eder. Her türlü işlem ve faaliyetin, ÜYE'nin kendi üyelik bilgileri ile gerçekleştiği kabul edilir.

3.3. ÜYE, üyelik bilgilerinin yetkisiz erişim veya kullanımına karşı Firmalar Portalı'nı bilgilendirmekle yükümlüdür.

**4. Veri Kullanımı ve Paylaşımı**

4.1. ÜYE, Firmalar Portalı'na üye olduğunda sağladığı işletme bilgilerinin Firmalar Portalı tarafından ticari amaçlarla kullanılabileceğini ve paylaşılabileceğini kabul eder.

4.2. ÜYE, www.firmalarportali.net sitesine kaydolurken, Firmalar Portalı tarafından tanıtım ve ticari amaçlarla kullanılacak bilgilerini paylaşmayı kabul eder.

**5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi**

5.1. ÜYE, Üyelik Formu'nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak bu Sözleşme'yi kabul ettiğini taahhüt eder.

5.2. Firmalar Portalı, ÜYE'nin başvurusunu kabul ettiği tarihten itibaren bu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

**6. Sonuç**

İşbu Hizmet Sözleşmesi, Firmalar Portalı ve ÜYE arasında kurulan hizmet ilişkisini düzenler ve tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlar.

**7. İletişim**

Firmalar Portalı ile iletişim için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanın:

[Firmalar Portalı İletişim Bilgileri]

ÜYE, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini peşinen taahhüt eder.

Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı onayı ile kabul edilmiştir.

**Firmalar Portalı (Adı ve İmzası)                          ÜYE (Adı ve İmzası)**

**Tarih: [Sözleşmenin İmzalandığı Tarih]**